Over Brandcheck

Brandcheck Werkvloer app by TBQ initiated by TNO

Makkelijk te gebruiken door uw medewerker van een afdeling.

De vragen in de Brandcheck Werkvloer app komen uit een reeks van eisen die aan de brandveiligheid worden gesteld en zijn complementair aan de vragen in de Brandcheck Expert app. Elke vraag richt zich op één eis aangaande een brandveiligheidsmaatregel en moet beantwoord worden met: ‘ja’, ‘nee’ of  niet van toepassing’ De uitkomst van de vraag wordt verwerkt en geeft input voor het beantwoorden in hoeverre de verschillende brandveiligheids- en operationele doelen worden behaald. De medewerker kan bij het beantwoorden van de vraag een toelichting geven en ook een foto toevoegen.

De resultaten van de vragenlijsten van de afdelingen vormen de input voor het dashboard.

 

 

Brandcheck Expert app by TBQ initiated by TNO

Duidelijke resultaten via een risicogestuurde aanpak

De vragen in de Brandcheck Expert app komen voort uit de eisen die aan de brandveiligheid worden  gesteld in het Bouwbesluit, de Arbowet en private eisen (bijvoorbeeld de zorgplicht voor verminderd zelfredzame cliënten.. Bij elke vraag die in de Expert app wordt gesteld wordt aangegeven waar deze op gebaseerd is. Bij de vragen zelf is er de mogelijkheid om toelichting op het antwoord te geven, foto’s toe te voegen en een pin op de tekening te plaatsen zodat de locatie bekend is.

Bij de risico gestuurde evaluatie van de antwoorden wordt gekeken naar de volgende brandveiligheidsdoelen:

D1:   Beperken van slachtoffers

D2a: Beperken van schade aan derden

D2b: Beperken van schade aan eigenaar/gebruiker

De volgende risico gestuurde evaluatie binnen de expert app geeft als resultaat een klassering van de afwijkingen/tekortkomingen van weinig belangrijk tot zeer belangrijk waarbij wordt gekeken of er wordt voldaan aan de gestelde ambitie. De uiteindelijke resultaten van de vragenlijsten uit de Expert app vormen de input voor het dashboard.

 

 

Brandcheck Dashboard by TBQ initiated by TNO

Het resultaat voor uw organisatie

In het dashboard worden de resultaten getoond vanuit de Werkvloer app en Expert app op verschillende niveaus: organisatie, locatie, gebouw, afdeling. Op deze niveaus wordt aangegeven of er wel of niet wordt voldaan aan de ambitie die gesteld is. Door eenvoudig door te klikken kan ook direct inzicht worden gekregen in waar de problemen zitten, tot op vraagniveau.
Per brandveiligheidsdoel wordt aangegeven of de ambitie al dan niet behaald is. Als een doel niet is gehaald wordt inzicht gegeven in welke operationele doelen de ambitie niet behaald is en in welke mate deze niet behaald zijn (groen-rood kleuren). Het percentage vragen dat niet aan de ambitie voldoet zal worden weergegeven.
Door middel van het dashboard weet u als bestuurder van de organisatie exact waar u staat.