Over Brandcheck


Brandcheck Werkvloer app
Voor het breed inventariseren van de bestaande situatie en het verhogen van de bewustwording rondom brandveiligheid. Voor elke afdeling wordt op basis van de bestaande situatie een vragenlijst gegenereerd. Deze wordt ingevuld door de medewerkers van de afdeling en blijft beperkt tot circa 30 vragen. Dit neemt niet meer dan 15 minuten in beslag.

Brandcheck Expert app
In deze app ga je meer de detail en diepte inventariseren van de bestaande situatie. Er worden twee type vragenlijsten voor de Expert app gegeneerd. Eentje op gebouwniveau en een op gebouwdeelniveau. Deze kunnen door bijvoorbeeld de facilitair manager worden ingevuld.

Brandcheck Dashboard
Het resultaat wordt op verschillende niveaus getoond: organisatie, locatie, gebouw en afdeling. Direct zichtbaar is of er wel of niet wordt voldaan aan de ambitie die gesteld is.